Slideshow

Clima

Teritoriul judeţului are o climǎ temperat continentalǎ cu unele diferenţe intre poziţiile componente in funcţie de relief și de orientarea reţelei hidrografice.

Temperaturile medii anuale sunt mai mari în partea sudicǎ (10,50C) și mai mici în restul teritoriului (9,80C).
Asprimea climei rezultǎ nu atât din verile foarte cǎlduroase și uscate cât mai ales din iernile reci, cu viscole frecvente.

Precipitaţiile atmosferice însumeazǎ valori dintre cele mai reduse din ţarǎ și este rezultatul influenţelor estice continentale și o consecinţǎ a mişcǎrii maselor de aer care circulǎ dinspre vest și nord-vest.

Clima se detaseazǎ de restul teritoriului datoritǎ celor trei vǎi cu lunci reunite și terase-Prut, Dunǎre, Șiret în care valorile elementelor climatice sunt ȋntodeauna ceva mai mari. Pe fundalul climatic general,luncile râurilor introduc in valorile și regimul principalelor elemente meteorologice modificǎri care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncǎ, caracterizat prin veri mai umede și mai rǎcoroase și ierni mai umede și mai puţin reci.Temperaturile medii in lunile reci ating - 4 /- 6 grade C iar cele ale lunilor de vara 21 – 23 grade C.

Precipitaţiile medii anuale au o valoare de 430 mm, regimul ploilor fiind insǎ neuniform, cele mai mari cantitǎţi cǎzând vara iar cele mai mici cantitǎţi cǎzând iarna.

Vânturile sunt frecvente, direcţiile lor fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer și influenţate de orientarea formelor de relief.