Slideshow

Informatii generale

Descrierea proiectului „ECOTURISM ÎN LUNCA JOASĂ A PRUTULUI INFERIOR”     

Proiectul a fost semnat pe data de 29 decembrie 2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi unitatea administrativ-teritorială comuna Frumușița, în calitate de beneficiar.

Proiectul are ca  scop principal recunoaşterea zonei Lunca Joasă a Prutului Inferior ca destinaţie turististică şi includerea acesteia în circuitele turistice pentru români şi strǎini. Totodată, prin promovarea turisticǎ și creşterea vizibilitaţii, localitaţile care sunt în aceasta zonǎ vor deveni pentru noii investitori un punct de atracţie pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul turismului și alte domenii conexe.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea ecoturismului și a resurselor naturale din zona Lunca Joasă a Prutului Inferior, în scopul creșterii vizibilității și dezvoltării turismului în zonă prin derularea de activități de marketing specifice.

Proiectul nostru va contribui la promovarea României ca destinaţie turisticǎ pentru turiştii strǎini prin promovarea resurselor naturale din aceasta zonǎ, care implicit contribuie la dezvoltarea turismului intern.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Promovarea potenţialului turistic al zonei Lunca Joasǎ a Prutului Inferior prin creșterea vizibilităţii și cunoașterii resurselor naturale din această zonă;
  • Creșterea numărului de turiști în zonă prin acţiuni de promovare și mixuri de marketing;
  • Includerea zonei Luncǎ Joasă a Prutului Inferior  în circuite turistice pentru turiștii români și străini;
  • Menţinerea și crearea de noi locuri de muncă ca rezultat al dezvoltării turismului în zonă;
  • Creșterea veniturilor, factorilor economici locali în perioada determinată prin stimularea vizitatorilor de a cheltui și prin urmare dezvoltarea economică a acestora.

Produsul turistic pe care dorim sa il promovam este definit de resursele naturale din zona Lunca Joasǎ a Prutului Inferior și anume: florǎ, faunǎ, peisaje și lacuri.

Beneficiarii proiectului direcţi şi indirecţi sunt:

  • locuitorii zonei Lunca Joasă a Prutului Inferior care vor putea dezvolta afaceri în domeniul turismului cât și în alte domenii economice, se vor crea noi locuri de muncă datorită creșterii economice a agenţilor economici și implicit va crește gradul de trai;
  • turiștii din întreaga ţară care vor afla despre resursele naturale și care vor putea veni să viziteze zona noastră;
  • turiștii străini care vor veni să viziteze și să se bucure de resursele naturale ale zonei noastre;
  • agenţii economici care vor înregistra o creștere a veniturilor ca rezultat al aportului de turiști care vin să viziteze zona;
  • populaţia ţării prin promovarea resurselor naturale și creșterea vizibilităţii punctelor de atracţie din România, la nivel internaţional.

Valoarea totală a proiectului este de 976.432,60 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 720.537,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 612.456,45 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 93.669,81 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 14.410,74 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Data finalizarii proiectului: 29.08.2014; După această dată, beneficiarul proiectului, respectiv comuna Frumuşiţa, va continua să realizeze activităţi de promovare a zonei timp de 5 ani asigurând astfel sustenabilitatea proiectului, obligaţie asumată în contractul de finanţare. Activităţile privind sustenabilitatea vizează: conceperea unei strategii de dezvoltare în domeniul turismului, continuarea atragerii de fonduri nerambursabile pentru a realiza noi proiecte complementare cu acesta, administrarea/actualizarea website-ului, promovare la nivel local şi regional prin realizarea unor materiale promoţionale şi reclame în mediul online, promovare la nivel naţional prin continuarea participării la târguri şi expoziţii de turism, organizarea de evenimente, concursuri fotografice şi activităţi ecologice cu sprijinul sponsorilor.