Slideshow

Trasee tematice

Frumuşiţa sat Tǎmǎoani - Câmpia Covurlui-Lunca Prutului/râul Chineja - Biserica "Cuvioasa Parascheva" 1809, vase dacice

Galaţi sat Ghimia - Lunca Prutului - Lunca Dunǎrii/Dunare la confluenţa cu râul Prut - Brates (lac)

Bereşti – oraş - Podişul Covurlui/izvorul râului Chineja – Dealuri Tabara, Buzanu - Biserica "Sf. Voievozi" 1799, punct foșilifer

Tǎrgu Bujor – oraş - Podişul Covurlui/Chineja la confluenţa cu raul Bujoru – Dealuri Mieloaicei, Bujorul

Bǎlǎbǎnesti sat Bursucani - Podişul Covurlui/râul Suhurluiu Sec - Schitul "Cuviosul Rafael - Zimbru" (F) 2009

Bǎneasa sat Roşcani - Podişul Covurlui-Câmpia Covurlui/râul Roscani – Dealuri Roșia, Cordesu - Biserica “Adormirea Maicii Domnului” sec.19

Bereşti Meria - comunǎ - Podişul Covurlui/râul Chineja – Dl. Buzanu - Muzeu artǎ medievalǎ, Biserica "Sf. Nicolae"

Buciumeni - comunǎ - Colinele Tutovei-Campia Tecuciului/râul Tecucel – Dl. Buciumeni - Mânǎstirea "Sfanta Treime - Buciumeni" (F) 1425 Biserica "Sfânta Treime" din 1800 și muzeu artă religioasa cu icoane vechi

Cavadinești - comunǎ - Podişul Covurlui/râul Horincea – Dl. Gornasului - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1848

Certeşti sat Carlomaneşti - Câmpia Tecuciului-Podișul Covurlui/râul Blǎneasa - Mânǎstirea "Sf. Nicolae - Carlomǎnesti " (M) 1445/1997

Certeşti - comunǎ - Câmpia Tecuciului-Podişul Covurlui – Dl. Poiana - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" 1776 și Biserica "Sf. Gheorghe" 1864

Costache Negri - comunǎ - Câmpia Covurlui/raul Gologan – Dealuri Streșineasca, Gemenea - Costache Negri –scriitor (muzeu memorial)

Cudalbi - comunǎ- Podişul Covurlui-Cǎmpia Covurlui/raul Geru – Dl. Pietrele, Ciungilor - Mânǎstirea "Nasterea Maicii Domnului - Cudalbi (Gologanu)" (F) 1933

Draguşeni sat Adam - Podişul Covurlui/izvorul râului Hobana - Mânăstirea "Adormirea Maicii Domnului, Izvorul Tǎmǎduirii - Adam" (Adam - Tutova) (F) hram "Adormirea Maicii Domnului" 1630 Icoana Maicii Domnului fǎcǎtoare de minuni

Fartanești - comunǎ - Câmpia Covurlui-Podişul Covurlui/rǎul Chineja - Biserica "Sf. Voievozi" 1809

Folteşti sat Stoicani - Câmpia Covurlui - Lunca Prutului/râul Chineja – Dl. Haboaia - urme asezare din perioada de tranziţie de la Neolitic la epoca Bronzului, aşezare de tip Cultura Gumelniţa, Biserica "Sf. Voievozi" 1809, piscicultura

Fundeni - comunǎ - Câmpia Șiretului Inferior/raul Șiret - Biserica "Inaltarea Domnului" 1829 ctitor Costache Conachi

Fundeni sat Hanu Conachi - Câmpia Șiretului Inferior - Rezervaţie de dune de nișip fixate cu salcâm și cu florǎ arenicola (salcia taratoare), şopârla și şarpele de nișip

Independenţa - comunǎ - Câmpia Șiretului Inferior/raul Barladel - Biserica "Sf. Imp. Constantin și Elena" 1886 - izvor cu apa sulfuroasǎ - interes cinegetic

Nǎmoloasa - comunǎ - Câmpia Șiretului Inferior/raul Șiret - 10-23 iul 1917 batǎlie romano-germana, Biserica "Sf. Dumitru" 1809 - zona de afundare și fracturare a platformei

Nicoreşti sat Ionaşeşti - Colinele Tutovei - Câmpia Tecuciului/raul Șiret - Dl. Deleanu – Biserica "Sf. Voievozi" 1760

Piscu - comunǎ - Lunca Șiretului/raul Geru - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1785

Priponeşti - comunǎ - Terasele râului Bârlad - Podişul Tutovei - Biserici "Sfintii Voievozi" 1790 și "Buna Vestire" 1809

Smulti - comunǎ - Podişul Covurlui/râul Perisani – Dl. Lacul Poiana, Gerușita, Urlesti - Biserici "Sf. Nicolae" 1810, "Sf. Voievozi" 1831, "Sf. Gheorghe" 1849 din lemn

Sendreni - Câmpia Șiretului Inferior/raul Șiret la confluenţa cu râurile Malina, Ruşca, Cǎtusa, Suhu - Malina (lac), Balta Catuşa (lac) – Deal Spânului - "Barboşi" Tirighina - rezervaţie paleontologicǎ, Mânǎstirea "Sf. M. Mc. Trifon - Sendreni" (M)

Tudor Vladimirescu - comunǎ - Lunca Șiretului - Talabasca (lac) – Deal Gurgueta - Mânǎstirea "Vladimiresti - Adormirea Maicii Domnului" (F) 1938-1941/colina Gurgueta fondatǎ de un grup de surori minore, Biserica 1883

Tuluceşti - comunǎ - Câmpia Covurlui - Lunca Prutului/raul Chineja - Biserica "Sf. Arh. Mihail și Gavriil" sec.19, "Rapa Balaia" rezervaţie paleontologicǎ, Pǎdurea "Gârboavele" rezervaţie forestiera

Varlezi - comunǎ - Podişul Covurlui/raul Suha – Dealuri: Movilei, Bujorul, Covurlui, Itesti - Biserica dublu hram "Sf. Voievozi și Sf. Ioan Botezatorul" 1809